Skupni evropski referenčni okvir


 

Skupni evropski referenčni okvir za učenje, poučevanje in ocenjevanje

(CEFR) je zbirka smernic za opisovanje ravni pri učenju tujih jezikov. Uporablja se v številnih evropskih državah, zasnovan pa je bil v letih 1989-1996 na pobudo Sveta Evrope kot del projekta Language Learning for European Citizenship. Namen dokumenta je doseganje večje enotnosti na področju učenja tujih jezikov v državah članicah Evropske unije. CEFR predvideva šest ravni (glej spodaj), ki so sprejete kot evropski standard za opisovanje jezikovnega znanja. 

 

Ravni jezikovnega znanja v Skupnem evropskem referenčnem okviru:

Level

Skills

A 1

Uporabnik na osnovni ravni (Preživetvena raven)

A 2

Uporabnik na osnovni ravni (Vmesna raven)

B 1

Neodvisni uporabnik (Sporazumevalni prag)

B 2

Neodvisni uporabnik (Višja raven)

C 1

Dober uporabnik (Raven učinkovitosti)

C 2

Dober uporabnik (Raven mojstrstva)

 

Tečaji TOOL so namenjeni uporabnikom, ki že obvladajo osnove enega izmed TOOL-jezikov in želijo napredovati z osnovne preživetvene ravni (A1) na višjo raven zahtevnosti (A2). Jezikovni opisniki (deskriptorji), ki temeljijo na določilih Skupnega evropskega referenčnega okvira in so prilagojeni po Evropski jezikovni mapi (EQUALS-ALTE),  so vključeni v vse dejavnosti tečaja TOOL.

Ena najpomembnejših nalog tutorja je, da pomaga uporabnikom tečaja te opisnike razumeti in jih nauči, kako si z njimi lahko pomagajo pri samostojnem učenju.

 

Opisnike najdemo na naslednjih povezavah: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf , dopolnjeno različico pa na strani združenja ALTE (Association of Language Testers of Europe) http://www.alte.org/can_do/study.php. Tutorji morajo biti s temi dokumenti dobro seznanjeni.

 

 

Jezikovni opisniki opisujejo raven jezikovnega znanja, pojavljajo pa se v obliki izjav “Znam ...” (Can-do statements). Opisniki za raven A2 se pojavljajo v vseh tečajih projekta TOOL in služijo kot skupno izhodišče. Pred začetkom posamezne enote napovejo, kaj bodo uporabniki zmožni v jeziku izraziti, ko bodo enoto predelali. Če tutor udeležencem razloži pomen in vlogo teh izjav, bodo to lahko s pridom izrabili pri (samostojnem) učenju jezika.

 

 

Avtorske pravice

 

Splošni pogoji